Soal Aljabar Yang Menarik – Mencari Nilai a dan b

By | March 27, 2024

Soal Aljabar Yang Menarik – Mencari Nilai a dan b

 

 

a + b = a . b = a/b

 

 

Berapa nilai a dan b ?

dilihat dari soal maka b tidak sama dengan 0

a. b = a/b

a b2 = a

a b2 – a = 0

a ( b2 -1 ) = 0

a (b+1) (b-1) = 0

a = 0 ;  (1)

b+1 = 0
b = -1 ;   (2)

b- 1 = 0
b = 1  ;  (3)

 

substitusikan nilai (1), (2) dan (3) ke persamaan : a + b = ab

(1) a = 0

0 + b = 0  (tidak berlaku)

 

(2)  b = -1
a – 1 = -a
2a = 1
a = 1/2

(3) b = 1
a + 1 = a
1 = a-a
1= 0   ( tidak berlaku)

 

masukkan nilai b = -1 dan a = 1/2 ke dalam soal

a + b = a .b = a/b
1/2 – 1 = 1/2 . -1 = 1/2 /-1

-1/2 = -1/2 = -1/2   —–> BENAR

maka jawaban yang benar adalah :

a = 1/2 dan b = -1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *